Sản phẩm
KEO SÁCH
 - Keo  nhiệt – keo nóng chảy  TEX YEAR®, có thể được sử dụng liên kết liền mạch cho tạp chí, tạp chí định kỳ, catalog, sách bìa cứng và nhiều thứ khác. Keo dán sách  có thể được sử dụng làm keo dán gáy, keo dán mép và các mục đích kết dính khác
-  keo  gáy sách phù hợp theo các giấy khác nhau như simili giấy, giấy tái chế, giấy đồng và những loại giấy khác hiện đang có tại thị trường... Keo sách  với độ kết dính cao cho chất lượng tốt hơn và bền hơn. Keo Sách của chúng tôi còn có thể thích ứng cho nhiều môi trường.
 -Kết hợp với các nhu cầu sản xuất, keo sách TexYear k có thể được sử dụng cho các thiết bị  máy móc hoạt động ở tốc độ  khác nhau.
-Keo dán mép sách có tính chất  khô nhanh và có thể được sử dụng trong máy tốc độ cao và thấp. Keo của chúng tôi cũng có thể hoạt động tốt với lớp mép dày hơn và OPP film . 

 -Mô tả
+ keo nóng chảy có tính chất dẻo , 100% hàm lượng rắn , gốc EVA
+độ bám dính tuyệt vời cho mọi loại giấy
+ đóng gói : 25kg/bao
-Hướng dẫn sử dụng 
+ nhiệt độ hoạt động:
160 ~ 180℃.
+ phương pháp sử dụng : roller